Park area, hotel Rixos
Rixos Prykarpattya
відпочинок в парку, готель Ріксос
Отельный комплекс Риксос Прикарпатье
номер готелю Ріксос
Мейер-терапия
Програма Майер терапії, готель Ріксос
Игра в русский бильярд, отель Риксос
Гідро масаж, готель Ріксос Прикарпаття
Конференц-зал в готелі Ріксос Прикарпатя
ключ от номера, отель Риксос
Ресторан Европейской кухни, Риксос Прикарпатье
Вестибюль отеля, Риксос Пркарпатье
Правила предоставления гостиничных услуг, Риксос Прикарпатье

Обмеження і заборони
Rixos Prykarpattya

Правила надання готельних послуг у Товаристві з обмеженою відповідальністю “Діагностичний лікувально-реабілітаційний курортний комплекс” Ріксос-Прикарпаття” (ТзОВ “Ріксос-Прикарпаття”, надалі – “Комплекс”) розроблені на підставі “Правил користування готелями й аналогічними засобами розміщення та надання готельних послуг”, затверджених наказом Державної туристичної адміністрації України від 16.03.2004 р. №19.

Правила регламентують процедуру та порядок надання споживачам (замовникам) готельних послуг у Комплексі та розповсюджуються на всіх фізичних і юридичних осіб, що здійснюють бронювання та користуються готельними послугами, які надає Комплекс.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ці правила регламентують основні вимоги до надання готельних послуг споживачам у Комплексі та регулюють відносини між споживачами (фізичними особами, які проживають у Комплексі або мають намір скористатися готельними послугами Комплексу) і ТзОВ “Ріксос-Прикарпаття”, виконавцем цих послуг.

1.2. У своїй діяльності Комплекс керується чинним законодавством України та цими Правилами.

1.3. Режим роботи Комплексу цілодобовий.

2. ПОРЯДОК БРОНЮВАННЯ НОМЕРІВ, УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ НА ГОТЕЛЬНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ В КОМПЛЕКСІ Й ОПЛАТИ ПОСЛУГ

2.1. Комплекс має право укладати договір з замовником (споживачем) на бронювання номерів шляхом підписання його двома сторонами, а також шляхом прийняття заявки на бронювання за допомогою поштового, телефонного, або іншого зв’язку (засобів електронної пошти, включаючи факсимільну), який дозволяє достовірно встановити належність заявки споживачу або замовнику. Договір вважається укладеним тільки в разі письмового акцепту Комплексом скерованої йому заявки на бронювання та досягнення сторонами згоди в обумовленій формі щодо всіх істотних умов.

2.2. При бронюванні номера Комплекс може запросити передоплату за надання готельних послуг.

2.3. Плата за бронювання номерів не стягується.

2.4. Комплекс має право застосувати вільні ціни, тарифи та систему знижок на всі послуги, що надаються, за винятком тих, щодо яких здійснюється державне регулювання цін та тарифів.

2.5. Ціна номера та вартість додаткових послуг встановлюються Комплексом самостійно, форма оплати визначається договором між замовником (споживачем) та Комплексом.

2.6. Комплекс застосовує добову оплату готельних послуг.

2.7. Договір про надання готельних послуг споживачу вважається укладеним після оформлення документів на проживання та засвідчується реєстраційною карткою, або іншими розрахунковими документами, що підтверджують укладення договору і містять у собі:

– найменування Комплексу, його реквізити;

– прізвище, ім’я та по-батькові споживача;

– інформацію про номер, що надається;

– ціну номера.

2.8. Договір про надання готельних послуг у Комплексі може бути укладений на визначений або невизначений термін. При укладанні договору на невизначений термін погодженим вважається найкоротший термін, як правило, одна доба; дія договору в такому разі завершується о 12:00 дня, наступного за днем прибуття споживача.

2.9. Час виїзду гостей та розрахунковий час – 12.00 поточної доби за місцевим часом.

2.10. Час реєстрації та поселення у Комплексі починається з 14.00 поточної доби за місцевим часом.

2.11. Заїзд до 14.00 є додатковою послугою і надається за проханням/заявою гостя (замовника) за згодою керівника служби прийому та розміщення в залежності від стану ресурсів номерного фонду.

2.12. При ранньому заїзді з 10.00 до14.00 за наявності вільних номерів гість (замовник) може розміститися в номері без додаткової оплати.

2.13. При ранньому заїзді з 0.00 до 04.00 стягується оплата в розмірі 100% ціни номера за 1 розрахункову добу згідно затвердженого тарифу.

2.14. При ранньому заїзді в період з 04.00 до 10.00 оплата стягується в розмірі 50% ціни номера за 1 розрахункову добу. Сніданок гостю надається в день заїзду.

2.15. Оплата за надання готельних послуг у Комплексі стягується у відповідності до єдиної розрахункової години – 12-ї години поточної доби за місцевим часом.

2.16. При проживанні менше однієї доби оплата стягується як за одну добу згідно прейскуранту цін незалежно від фактичного розрахункового часу.

2.17. Виїзд після 12.00 є додатковою послугою та надається за згодою керівника служби прийому та розміщення в залежності від стану ресурсів номерного фонду.

2.18. При виїзді після розрахункової години в період до 20.00 оплата складає 50% ціни номера за 1 розрахункову добу, після 20.00 – 100% ціни номеру за 1 розрахункову добу згідно затвердженого тарифу, що діє на момент надання послуги, якщо інше не було обумовлено в договорі на надання готельних послуг та підтверджене Комплексом.

2.19. При розміщенні дітей віком до 6 років в одному номері з батьками додаткова плата не стягується.

2.20. При розміщенні дітей віком від 6 до 12 років в одному номері з батьками з наданням додаткового місця стягується оплата у розмірі вартості місця.

2.21. У випадку перебування відвідувача гостя в номері після 23:00 стягується додаткова оплата в розмірі 600 гривень за кожного відвідувача.

2.22. При розміщенні двох і більше осіб в одному номері, під час поселення видаються 2 (дві) ключ-карти. Ключ-карти повертаються споживачем в момент виїзду. Втрата та/або пошкодження ключ-карти передбачає зобов’язання споживача відшкодувати Комплексу матеріальні збитки у розмірі вартості втраченої та/або пошкодженої ключ-карти.

3. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

3.1. Номер у Комплексі надається споживачу при пред’явлені паспорта або іншого документа, який засвідчує особу (паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичний чи службовий паспорт, посвідчення особи моряка, посвідка на проживання особи, яка мешкає в Україні, але не є громадянином України, національний паспорт іноземця або документ, що його замінює, та віза на право перебування в Україні (якщо інше не передбачено чинними двосторонніми угодами), свідоцтво про народження неповнолітніх, які не досягли 16 років, посвідчення водія, для військових – особове посвідчення або військовий квиток, посвідчення, яке видане за місцем роботи споживача, та ін.) і заповненні анкети встановленого зразка.

3.2. Споживач має право розірвати договір про надання готельних послуг у будь-який час за умови оплати фактично наданих Комплексом послуг.

3.3. Без згоди споживача/замовника Комплекс не має права надавати додаткові послуги, які не включені в договір. Споживач/замовник вправі відмовитись від оплати таких послуг, а в разі їх сплати Комплекс зобов’язаний повернути сплачену суму. Забороняється обумовлювати виконання одних послуг за умови надання інших послуг.

3.4. Комплекс забезпечує цілодобове оформлення споживачів, які прибувають та вибувають з комплексу.

3.5. Комплекс зобов’язаний надати споживачу без додаткової оплати такі види послуг:

– виклик швидкої допомоги;

– доставка кореспонденції в номер;

– побудка у визначений час.

3.6. Зміна постільної білизни, рушників та туалетних речей проводиться у відповідності до категорії номеру та на вимогу, але не рідше двох разів на тиждень.

3.7. Комплекс забезпечує комплектність і справність обладнання в номері, а також якість підготовки приміщення під заселення.

3.8. Комплекс відповідає за схоронність речей, внесених до Комплексу споживачем, який проживає в ньому. Річ вважається такою, що внесена до Комплексу, якщо вона передана працівникам Комплексу або знаходиться у відведеному для споживача приміщенні. Комплекс відповідає за втрату грошей, інших цінностей (цінних паперів, коштовностей) лише за умови, що вони були окремо передані Комплексу на зберігання. У разі втрати чи пошкодження речі споживач зобов’язаний негайно повідомити про це працівників Комплексу. Якщо до закінчення терміну проживання споживач не пред’явив свої вимоги до Комплексу, вважається, що його речі не були втрачені чи пошкоджені.

3.9. У разі виявлення забутих речей Комплекс зобов’язаний повідомити про це власника речей (за умови, що їх власник відомий). Забуті речі зберігаються у Комплексі протягом шести місяців, після чого передаються у відповідні державні органи для реалізації або знищуються, про що складається акт встановленої форми.

3.10. Територія Готелю, усі входи до неї, внутрішні сходи та коридори, контролюються відеокамерами. Вся інформація реєструється, записується на цифрові носії і зберігається. Відеоспостереження здійснюється з метою безпеки гостей, їхнього майна, майна Готелю. Підписанням анкети гостя Відвідувач приймає до уваги і не заперечує проти факту використання в приміщеннях Готелю (за винятком номерів і туалетних кабін) систем відеоспостереження.

3.11. Споживач зобов’язаний дотримуватись внутрішніх правил проживання у Комплексі та правил пожежної безпеки. Якщо споживач порушує внутрішні правила проживання у Комплексі, що призводить до матеріальних збитків, а також створює незручності для інших споживачів, Комплекс має право відмовити у поселенні або розірвати договір (здійснити виселення). У цьому випадку після відрахування суми, що покриває нанесені відвідувачем матеріальні збитки та/або штрафи, передбачені відповідним прейскурантом, споживачу  не повертається залишок внесеної раніше оплати.

3.12. Комплекс має право відмовити в поселенні у випадках:

 • у споживача відсутні документи, документи недійсні чи прострочені, є підозри на те, що документи фальшиві;
 • відсутня оплата за номер у встановленому порядку та необхідній сумі;
 • у споживача неохайний, брудний зовнішній вигляд, він знаходиться в нетверезому стані, неадекватно, агресивно поводиться;
 • споживач відмовляється дотримуватись внутрішніх правил проживання в Комплексі  (режим паління, паркування і т.д.);
 • споживач внесений у список небажаних відвідувачів (Стоп-лист);
 • в інших випадках, передбачених чинним законодавством України та здоровим глуздом.

3.13. У Комплексі ведеться облік небажаних споживачів (Стоп-лист). У нього включаються:

 • споживачі, що раніше проживали в Комплексі й виселені примусово (п. 3.11);
 • особи, які не були виселені примусово, але внесені в стоп-лист керівником Комплексу за неналежну поведінку споживача під час попереднього візиту (порушення правил проживання у Комплексі, нанесення матеріальних збитків комплексу та/або іншим споживачам, створення незручностей для інших споживачів).

3.14. Стоп-лист Комплексу є конфіденційною інформацією та не підлягає розголошенню стороннім особам. Споживач, який перебуває в Стоп-листі і якому відмовлено в наступному поселенні в Комплексі, має право на інформацію щодо причин внесення останнього в Стоп-лист.

3.15. Правом включення споживача в Стоп-лист та правом виключення споживача з останнього володіє виключно керівник Комплексу.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КОМПЛЕКСУ І СПОЖИВАЧІВ ЗА НЕВИКОНАННЯ ОБОВЯЗКІВ ПІД ЧАС НАДАННЯ ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГ

4.1. Комплекс зобов’язаний забезпечити якісне надання готельних послуг згідно з вимогами чинного законодавства, з цими правилами та угодою. Матеріально-технічне забезпечення Комплексу, перелік та якість послуг, які надаються споживачу, повинні відповідати вимогам присвоєної комплексу категорії.

4.2. За умови невиконання повністю або частково договірних забовязань, повязаних з наданням готельних послуг, винна сторона має відшкодувати іншій стороні завдані збитки.

4.3. Комплекс відповідно до чинного законодавства України несе відповідальність за шкоду заподіяну життю, здоров’ю або майну споживача, що виникла у зв’язку з недоліками при наданні послуг. Порядок та обсяг відшкодування визначається відповідно до чинного законодавства.

4.4. Відшкодування збитків, що були заподіяні споживачем у звязку з утратою або пошкодженням майна Комплексу, здійснюється ним відповідно до чинного законодавства України згідно затверджених прейскурантів.

4.5. Споживачі зобов’язані дотримуватись даних Правил, Правил відвідування WELLNESS готельного комплексу «Ріксос-Прикарпаття» та нести відповідальність згідно з Переліком штрафних санкцій (штрафів).

4.6. Під штрафною санкцією (штрафом) розуміється грошова сума коштів, яку гість зобов’язаний додатково сплатити готельному комплексу в якості компенсації за фактично завдані збитки, як-то: пошкодження майна готельного комплексу, його обладнання та/або інвентаря, упущена вигода внаслідок простою пошкодженого майна, обладнання чи приміщень, шкода діловій репутації, понесені витрати готельним комплексом, які спрямовані на матеріальні та/або моральні компенсації третім особам (іншим гостям готельного комплексу) через неналежну поведінку гостя, що порушив дані правила, тощо.

5. КОНТРОЛЬ ЗА ДОТРИМАННЯМ ПРАВИЛ

5.1. Контроль за дотриманням цих правил здійснюють місцеві державні адміністрації, органи місцевого самоврядування, центральний орган виконавчої влади з питань туризму та інші центральні органи виконавчої влади в межах їх компетенції.

5.2. За порушення санітарних вимог або надання готельних послуг, що не відповідають вимогам нормативних документів стосовно безпеки для життя, здоров’я та майна споживачів і навколишнього природнього середовища, Комплекс несе відповідальність згідно з чинним законодавством.

5.3. Комплекс зобов’язаний здійснювати контроль за дотримання персоналом цих правил. У разі порушення правил винні особи несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства.

5.4. У всьому іншому, не передбаченому цими Правилами, слід керуватися “Правилами користування готелями і аналогічними засобами розміщення та надання готельних послуг”, затверджених наказом Державної туристичної адміністрації України від 16.03.2004 р. №19.

бронюйте rixos
Номери готеля
обрати
Заповніть контактну форму

Спеціаліст з бронювання зв'яжеться з Вами найближчим часом

Виберіть спосіб оплати
Забронювати
Оплатити при поселенні в готель
Дата прибуття
Дата прибуття
Дата від’їзду
Проходження будь-якої програми починається мінімум з наступного після заселення дня.

Період  ночей

Вартість  грн

* Вартість програми вказується для однієї особи і не включає оплату за проживання
Дата прибуття
Дата від’їзду
Проходження будь-якої програми починається мінімум з наступного після заселення дня.

Період  ночей

Вартість  грн

* Вартість програми вказується для однієї особи і не включає оплату за проживання
Дата прибуття
Дата від’їзду
* Вартість програми вказується для однієї особи і не включає оплату за проживання
Дата прибуття
Дата від’їзду

Купівля новорічного банкету доступна при проживанні в готелі протягом 3 ночей в період з 30.12 до 02.12. Також у Вас є можливість поселитися раніше і поїхати пізніше позначених дат.

Для підтвердження бронювання необхідно внести повну оплату за програму новорічного банкету. У Вас буде можливість оплатити банкет окремо або разом з проживанням після завершення бронювання на сайті.

Дата прибуття
Дата прибуття
Дата від’їзду
Проходження будь-якої програми починається мінімум з наступного після заселення дня.

Період  ночей

Вартість  грн

* Вартість програми вказується для однієї особи і не включає оплату за проживання
Дата прибуття
Дата від’їзду
Лікування за програмою Маєра, починається виключно по вівторках

Період  ночей

Вартість  грн

* Вартість програми вказується для однієї особи і не включає оплату за проживання
 • Для бронювання терапії Маєра, потрібно здійснити передоплату в розмірі 30% від вартості програми
 • Забронювати програму Майєра можна тільки при проживанні в готелі RIXOS, на весь період лікування
 • Проживання для пацієнтів, що проходять програму Майєра, розраховується за тарифом Room only
Лікування за програмою Маєра, починається виключно по вівторках
Лікування за програмою Маєра, починається виключно по вівторках
Лікування за програмою Маєра, починається виключно по вівторках
Лікування за програмою Маєра, починається виключно по вівторках
Лікування за програмою Маєра, починається виключно по вівторках
Лікування за програмою Маєра, починається виключно по вівторках
Програми Маєра
Оберіть тривалість програми Майєра
Програма Check-Up
Програма Check-Up
ф
Програма Check-Up
Програма Check-Up
Програма Check-Up
Програма Check-Up